Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Το σχέδιο «Αθηνά» δεν βασίζεται σε επιστημονικές μελέτες


Ενώ κορυφώνονται οι διαμαρτυρίες φοιτητών, σπουδαστών και καθηγητών για το σχέδιο «Αθηνά», ο ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ καταθέτει σχετική ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων καθώς, όπως αναφέρεται, δεν έχουν κατατευεί οι μελέτες και τα άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν πως το σχέδιο αυτό βασίζεται σε πραγματικά επιστημονικά δεδομένα.Τα τελευταία, σημερινά νέα σχετικά με τις κινητοποιήσεις ενάντια στο σχέδιο «Αθηνά»: 
Σε εξέλιξη η διαμαρτυρία φοιτητών από το Ιόνιο έξω από τη Βουλή (φωτό)//  Αντιδρά το τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ στο σχέδιο "Αθηνά" (βίντεο)// Κρήτη: Κατάληψη στη ΔΟΥ Αγίου Νικολάου //  Κρήτη: Υπό κατάληψη η ΔΟΥ Αγίου Νικολάου, από κατοίκους της Ιεράπετρας // Συγκέντρωση και πορεία των φοιτητών της Λογοθεραπείας στην Καλαμάτα // Λαμία: Κατάληψη στο γραφείο του Χρήστου Σταϊκούρα από φοιτητές (φωτογραφία) //  Απεργία πείνας κάνουν για τέταρτη μέρα φοιτητές


Η σχετική δήλωση της Θεανώς Φωτίου για την εκπόνηση του σχεδίου «Αθηνά» αναφέρει:

Ενώ ο Υπουργός επικαλείται αξιοκρατικά και επιστημονικά κριτήρια για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, δεν παρουσίασε τις αξιολογήσεις της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας που ο ίδιος και η προκάτοχός του Α. Διαμαντοπούλου επικαλούνται ως «τεκμήρια» δυσλειτουργιών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ούτε κατέθεσε τις μελέτες που γνωρίζουμε ότι ανατέθηκαν σε ιδιώτες για την εκπόνηση του σχεδίου «Αθηνά».

Στη συζήτηση που έλαβε χώρα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ο Υπουργός αρνήθηκε να τεκμηριώσει ουσιαστικά τις προτάσεις του για το σχέδιο «Αθηνά». Παράλληλα δήλωσε ότι θα προχωρήσει στις αναδιαρθρώσεις, ενώ αρνήθηκε το διάλογο «ελλείψει χρόνου».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ πιστεύει ότι το σχέδιο «Αθηνά» δε βασίζεται σε επιστημονικές μελέτες, ούτε έχει στόχο τη θεραπεία των παθογενειών των ΑΕΙ της χώρας. Για το λόγο αυτό καταθέσαμε σήμερα, Δευτέρα 11.3.2013, Ερώτηση προς τον Υπουργό και αιτούμαστε την κατάθεση εγγράφων σε σχέση με τις μελέτες, τα συμπεράσματα από τις αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ, τα ερωτήματα που τέθηκαν προς την ΑΔΙΠ, τις Πρυτανικές και Προεδρικές Αρχές της χώρας.


«ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ;»


Στη σχετική ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, που κατατέθηκε από 44 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ, ερωτάται ο υπουργός:

1.    Σε ποιες συγκεκριμένες επιστημονικές μελέτες στηρίχθηκε το σχέδιο «Αθηνά»;

2.    Ποια είναι τα κριτήρια που διαμόρφωσε η ΑΔΙΠ;

3.    Ποιες Πρυτανικές/Προεδρικές Αρχές ή Σύγκλητοι/Συνελεύσεις ΤΕΙ συμφωνούν με το σχέδιο «Αθηνά»;

4.    Σκοπεύει να χρηματοδοτεί τα Α.Ε.Ι. με κριτήρια ανταποδοτικότητας και να μετατρέψει κάποια από αυτά σε κέντρα διά βίου μάθησης και κατάρτισης, όπως προτείνεται στην έκθεση του ΟΟΣΑ (“Performers and Successful Reformers in Education:Education Policy Advice for Greece” 2011);


Αναλυτικά η σχετική ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων:
 «Διαδικασία εκπόνησης σχεδίου Αθηνά για την Ανώτατη Εκπαίδευση»


Στην Ολομέλεια της Βουλής (συνεδρίαση ςΑ’/13.12.2012) ο κ. Αρβανιτόπουλος τοποθετήθηκε για τη λειτουργία της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ). Από την τοποθέτησή του προκύπτουν τα εξής:

«Όσον αφορά την ΑΔΙΠ, υπάρχει και λειτουργεί. Ορίσαμε πρόεδρο και ένα μέλος συνταξιοδοτήθηκε. Τυπικά, λοιπόν, η Ολομέλεια δεν έχει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων […]. Όμως, η ΑΔΙΠ υπάρχει και λειτουργεί. Και μάλιστα, η ΑΔΙΠ έχει μια θεσμική γνώση από τη μέχρι τώρα λειτουργία της. Έχει καταθέσει αλλεπάλληλες εκθέσεις, όσον αφορά τα θέματα του εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας και επί Προεδρίας Αμούργη, αλλά και με τη σημερινή διοίκηση κατέθεσε ένα περίγραμμα ιδεών και προτάσεων, όσον αφορά τα κριτήρια».

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων (6/7.3.2013) ο κ. Αρβανιτόπουλος κατέστησε σαφές ότι ζήτησε και έλαβε τη γνώμη της Αρχής. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Η ΑΔΙΠ μάς έδωσε και αυτά είναι δημόσια έγγραφα, την πρότασή της για τα κριτήρια».


Επειδή η εκπόνηση του σχεδίου «Αθηνά» και η παρουσίασή του στην Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων δε συνοδεύτηκε από καμμία επιστημονική τεκμηρίωση για τις επιμέρους περιπτώσεις συγχωνεύσεων/καταργήσεων Τμημάτων/Σχολών σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Επειδή τα κριτήρια που επικαλείται ότι χρησιμοποιεί, καταστρατηγούνται στις περισσότερες των περιπτώσεων


Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.    Σε ποιες συγκεκριμένες επιστημονικές μελέτες στηρίχθηκε το σχέδιο «Αθηνά»;

2.    Ποια είναι τα κριτήρια που διαμόρφωσε η ΑΔΙΠ;

3.    Ποιες Πρυτανικές/Προεδρικές Αρχές ή Σύγκλητοι/Συνελεύσεις ΤΕΙ συμφωνούν με το σχέδιο «Αθηνά»;

4.    Σκοπεύει να χρηματοδοτεί τα Α.Ε.Ι. με κριτήρια ανταποδοτικότητας και να μετατρέψει κάποια από αυτά σε κέντρα διά βίου μάθησης και κατάρτισης, όπως προτείνεται στην έκθεση του ΟΟΣΑ (“Performers and Successful Reformers in Education:Education Policy Advice for Greece” 2011);


ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
I.    Έγγραφο διατύπωσης γνώμης προς τον Υπουργό Παιδείας από την ΑΔΙΠ για την αναδιάρθρωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα
II.     Έγγραφα διατύπωσης γνώμης προς τον Υπουργό Παιδείας από τις Συγκλήτους Πανεπιστημίων και τις Συνελεύσεις ΤΕΙ 
III.    Έγγραφα διατύπωσης γνώμης προς τον Υπουργό Παιδείας από τη Σύνοδο Πρυτάνεων Πανεπιστημίων και τη Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ
IV.    Έγγραφα ερωτημάτων προς τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ όπως απεστάλησαν από τον Υπουργό Παιδείας
V.    Προκήρυξη δυνητικών αναδόχων για την πράξη «Μελέτη για την αποτύπωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας» με κωδικό MIS 393170, η οποία χρηματοδοτήθηκε με 137.760 ευρώ όπως προκύπτει από το με αριθμ. πρωτ. 18384/15.11.2013 (ΑΔΑ: Β4ΣΨ9-2ΨΦ)
VI.    Προσφορές δυνητικών αναδόχων για την άνωθεν προκήρυξη
VII.    Απόφαση ανάθεσης έργου για την άνωθεν προκήρυξη
VIII.    Σύμβαση έργου με τον ανάδοχο
IX.    Παραδοτέα του άνωθεν αναδόχου
X.    Έγγραφα επιστημονικής τεκμηρίωσης για τις επιμέρους προτάσεις συγχώνευσης ή απορρόφησης Τμημάτων/Σχολών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

left.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...